GDPR

Denna dataskyddsdeklaration gäller alla förmåner och tjänster som vi erbjuder våra kunder. Detta gäller oavsett om vi gör detta via en hemsida, app, transaktion, via telefon, vid events eller sociala nätverk eller andra kanaler.


Vilka uppgifter behandlar vi?

CARL&SON behandlar information som du anger när du använder vår hemsida eller kontaktar oss, till exempel när du registrerar och anger ditt namn, e-postadress eller adress. Vi får också teknisk- och åtkomstdata som automatiskt samlas när du använder dig av våra tjänster. Detta kan vara, till exempel, information om vad för enhet du använder. Vi samlar också information genom våra egna analyser (t.ex inom ramen av marknadsundersökningar och kundundersökningar). Vi kan också få information om dig från tredje parter, till exempel kreditupplysningsföretag och betalningstjänstleverantörer.


Hur använder CARL&SON mina uppgifter?

Carl&Son behandlar dina uppgifter enligt dataskyddslagen. Självklart följer vi principerna av dataskyddslagen för behandlingen av din data. Vi behandlar därför endast dina uppgifter för anledningar förklarade till dig i Dataskyddsdeklarationen eller delats när vi samlar uppgifter. Dessa är huvudsakligen köps behandling, anpassning och utveckling samt säkerhet för våra tjänster.


Anpassade tjänster

Vår högsta prioritet är utveckling av anpassade funktioner och tjänster till dig. Vi erbjuder dig en individuell upplevelse och ett sortiment anpassat dina intressen, oavsett plats, tid eller enhet används. Behandlingen av dina uppgifter att anpassa vår service är därför en väsentlig del av CARL&SON’s service.


Info på hemsidan

Vi använder dina uppgifter för att ge tillgång till CARL&SON hemsida. Utöver vilken enhet och åtkomstdata som samlas när du använder dessa tjänster, beror vilka uppgifter som behandlas samt anledningar helt på hur du använder funktioner och tjänster som erbjuds via våra tjänster. Vi kan också använda samlade data när du använder dig av våra tjänster för att ta reda på hur våra online erbjudande används. Vi använder den här informationen och annan under anpassningen för att förbättra våra tjänster och för anpassad marknadsföring.


Nyhetsbrev

Vi erbjuder nyhetsbrev. När du registrerar dig för nyhetsbrev kommer du att få information om ämnen som hanteras i de individuella nyhetsbreven. När du använder vårt nyhetsbrev kopplar vi på enhets- och åtkomstdata.


Individuella produktrekommendationer via mail och push tjänster

I samband med våra tjänster presenterar vi information och erbjudande från CARL&SON som baseras på dina intressen. Du kommer att motta dessa individuella produktrekommendationer från oss oavsett om du har prenumererat till nyhetsbreven. I enlighet med lagen använder vi oss av dina tidigare köp- och intressedata, som i samband med information om intressen, preferenser och profil som du tidigare har delat med oss, för att ta fram individuella produktrekommendationer.


Kuponger

 

Vi använder oss av data som lämnats vid beställning av CARL&SON kuponger för att kontrollera och behandla beställningen och för att lösa in kupongen. Detta inkluderar också registrering och behandling av information kopplat till användandet av kupongen, särskilt för att förhindra bedrägeri.


Hur använder CARL&SON mina uppgifter till marknadsföring?

Vi och våra marknadsföringspartners använder dina uppgifter för anpassad marknadsföring som visas på CARL&SON och på andra leverantörers hemsidor och appar. Vi och våra marknadsföringspartners använder oss av rådande marknadsteknologi för denna anledning. Detta låter oss att marknadsföra på ett mer anpassat sätt för att kunna visa dig så många annonser och erbjudande som är relevanta för dig. Detta tillåter oss att bättre kunna möta våra kunders behov av anpassning och för att upptäcka nya produkter och intressera dig i våra tjänster i det långa loppet genom att erbjuda en mer personligt anpassad upplevelse.


Vem får mina uppgifter?

 

Endast intern användning?

CARL&SON ger endast ut dina uppgifter om detta tillåts enligt svensk eller europeisk lag. Vi jobbar nära med vissa tjänsteleverantörer, till exempel inom kundservice, tekniska leverantörer (t.ex datordriftcenter) eller logistikföretag (t.ex fraktbolag som DHL). Dessa leverantörer kan endast behandla dina uppgifter för vår räkning under speciella villkor. När vi använder de för att behandla beställningar får leverantörerna tillgång till dina uppgifter i den omfattning och tidsperiod som krävs för den relevanta tjänsten.


Vilka dataskyddsrättigheter har jag?

 

Du har följande rättsliga rättigheter i dataskydd under relevanta juridiska villkor: ”Den registrerades rätt till tillgång” (artikel 15 GDPR), ”Rätt till radering”/”Rätt att bli bortglömd” (artikel 17 GDPR), ”Rätt till rättelse” (artikel 16 GDPR), ”Rätt till begränsning av behandling” (artikel 18 GDPR), ”Rätt till dataportabilitet (artikel 20 GDPR), ”Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet” (artikel 77 GDPR), ”Villkor för samtycke”/rätt att återkalla samtycke (artikel 7 (3) GDPR) samt ”Rätt att göra invändningar” (artikel 21 GDPR). Du finner kontaktuppgifterna för din ansökan under “Point of contact”


När raderas mina uppgifter?

Vi lagrar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för anledningar som nämnts i denna Dataskyddsdeklarationen, speciellt för att fullfölja våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter. Vi kan också lagra dina uppgifter för andra ändamål eller så länge lagen tillåter oss att lagra de för specifika anledningar, inklusive som försvar mot rättsliga anspråk.


Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi överför dina personuppgifter säkert genom att använda kryptering. Detta gäller din beställning och din kundlogin. Vi gör detta genom att använda oss av kodningssystemet SSL (Secure Socket Layer). Vi använder oss också av tekniska åtgärder och andra åtgärder i vår organisation för att säkra vår hemsida och andra system mot förlust, förstörelse, tillgång, ändring eller spridning av obehöriga.


Ändringar till Dataskyddsdeklaration och kontaktuppgifter

 

Fortsatt utveckling av vår hemsida och implementering av ny teknologi för att förbättra våra tjänster till dig kan kräva ändring av denna integritetspolicy. Vi rekommenderar därför att du läser om denna dataskyddsdeklaration emellanåt.

Om du har frågor om dataskydd, vänligen kontakta oss på info@carlandson.com


Information om cookies

 

Du kan se vilka cookies vi använder oss av här. För en överblick av alla cookies som vi använder, vänligen klicka här Hur använder vi cookies?